Рубрикалар

Кызылга 1500 олуттуг школа тудар төлевилел деткимчени алган

РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының төлевилелдер шилиир комиссиязы март 1-де ажылдаан. Субсидия бээр шилилдеже киирген 400 чагыгдан 167 төлевилел эрткен, оларның санында Тываның Өөредилге яамызының Кызыл хоорайда Полигонная кудумчузунга 1500 олуттуг ниити өөредилге школазы тудар төлевилел кирген. 2024 чылда ажыглалга кирер найысылалдың чаа школазы Спутник микрорайонунуң база ол чоок кавы черниң ажы-төлүн хүлээп алыр. Чаа өөредилге албан чери амгы үениң стандарттары-биле дериттинген республикада эң улуг школа болур. «Сөөлгү чылдарда Тываның школаларында өөреникчилер саны көвүдээн болгаш, үш ээлчегде безин өөренип турар. Ынчангаш чаа школаны тудары ала чайгаар негеттинип келген, чүгле ынчаар айтырыг шиитпирлеттинер. Оон аңгыда амгы үениң өөредилге негелделери езугаар, чаа школаларны амгы үениң дериг-херекселдери-биле дериир болганда, уруг-дарыгга чогуур билиглерни бээр кылдыр чаа школаның кадр составын белеткээр айтырыг бистиң мурнувуста туруп турар» — деп, Тываның өөредилге сайыды Алексей Храмцов ол шиитпирге тайылбырны берген. Республика эрге-чагыргазының планнарында Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээнге, Бай-Хаакская база Кечил-оол кудумчуларга, Кызыл кожууннуң Каа-Хем база Сукпак, Таңды кожууннуң Бай-Хаак база Балгазын, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая база Бай-Тайга кожууннуң төвүнге школалар тудары кирген. РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының төлевилелдер шилиир комиссияның шиитпирлээни езугаар, «Өөредилге хөгжүлдези» күрүне программазы-биле школаларга немелде олуттар тургузарынга федералдыг бюджеттен субсидияларны Россияның субъектилеринге берип турар.

Предыдущая запись
Тывада база бир Чогаалчылар эвилели тургустунган
Следующая запись
Тыва 2021 чылда «Культура» национал төлевилелдиң шупту планнарын күүсеткен
Меню