Рубрикалар

ЛЕСОПАТОЛОГ МЕРГЕЖИЛ-БИЛЕ ТАНЫШТЫРГАН

Кызылдыӊ «Аныяк» өөредилге төвү янзы-бүрү мергежилдерниӊ эге билиглерин, чаӊчылдарын өөретпишаан, солун ужуражылгаларны организастап эрттирип турар.

Тываныӊ Арга-арыг камгалаар төвүнүӊ специалистери «Лесопатолог деп кымыл?» деп темалыг ажык кичээлди хоорай школаларыныӊ 9-11 класстарынга эрттирген.

Ыяштарга аарыг тывылдырар курт-кымыскаяктарны, мөөгүлерни көргүзүп, айтып бээри-биле, аргадан чыып каан коллекцияны эккелген.
Бойдуска арыг агаарны хайыралаар арга-эзимнер, тайгалар, үнүштер, ыяштар — күрүнениӊ камгалалында. Лесопатолог – ыяш үнүштерниӊ эмчизи болганда, ол муӊ-муӊ гектар черни чадаг эргий кезип кылаштаар. Ооӊ кылыр ажылы берге-даа болза, солун.

Бойдуска ынак, ону кадагалап, хумагалаар быжыг сорулгалыг, тура-соруктуг кижилерниӊ мергежили дээрзин тайылбырлап бергеннер.
Лесопатолог мергежилди Кызылда ТывКУ-да, Дивногорск хоорайда Арга-арыг технологияларыныӊ техникумунда, Сибирьниӊ М.Ф.Решетников аттыг күрүне университединде өөредип турар.

«Арга-арыг камгалаары – бистиӊ ажылывыс» деп мергежил таныштырылгазынга школачыларныӊ сонуургаан айтырыгларынга специалистер харыылаан, ажыктыг болгаш солун ужуражылга болган.
Тываныӊ Арга-арыг камгалаар төвүнүӊ парлалга албаны
Р.Демчик очулдурган

Предыдущая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАРНЫӉ АКШАЗЫН ТӨЛЕДИП БЕРГЕН
Следующая запись
Даарта, март 24-те, бүгү делегей туберкулез хамчыынга удур демисел хүнүн демдеглеп эрттирер.
Меню