Рубрикалар

Мөңгүн-Тайга кожуун бирги черде

Тывада коронавирус хамчыынга удур тарылга 36 хуу күүсеттинген. Вакцинаның ийиги кезээн 44781 кижи алган. Кожууннардан бирги черде Мөңгүн-Тайга, вакцинация планын 95,8 хуу күүсеткен. Дараазында Чаа-Хөл кожуун – 70,6 хуу, улаштыр Бай-Тайга – 69,9 хуу.

Улуг-Хем кожуун алган вакциналарының 99,6 хуузун ажыглапкан, Таңды кожуун – 96,3 хуу, Мөңгүн-Тайга – 94,3 хуу, Тес-Хем – 93,5 хуу, Чөөн-Хемчик – 90,8 хуу. Ниитизи-биле чер-черлерде вакциналарның 70 хуудан эвээш эвести ажыглаан.

Республикада чурттакчы чоннуң тарыдарынга идепкейи бедип турар. Регионда 44 тарылга пунктулары бар. Кызыл хоорайда дыштаныр хүннерде мобильдиг вакцинация пунктулары база чонну хүлээп турар.
“Беш сылдыс” биле “Курай” садыг бажыңнарында, “Восточный” рыногунда немелде тарылга пунктулары дыштаныр хүн чокка 10.00 шактан 16.00 шакка чедир ажылдап турар. Ол ышкаш Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төпке ажылдаар шактарында тарыдып ап болур.

Вакцинация эртер күзелдиг кижилер Күрүне ачы-дуза порталынга бижидип ап база болур.

#Кадыккамгалал #Вакцинация #Мөңгүн_тайгакожуун #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Кандидаттар аразында чижилге чидигленип эгелээн
Следующая запись
Деңгел-шынарын хынаан
Меню