Рубрикалар

МААДЫРЛЫГ ӨГБЕЛЕРИВИСКЕ ХҮНДҮТКЕЛ

📢Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва эки турачыларның ат-алдарының төөгүлүг сактыышкынының хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирген.

— Бистиң республикавыстың, бистиң чонувустуң демдеглеп эрттирип турары төөгүлүг болуушкуннары-ла, кайгамчык байырлалдары-ла хөй, ынчалза-даа оларның аразындан сентябрь 1-ниң хүнү — Тыва Арат Республиканың эки турачыларының ат-алдарының төөгүлүг сактыышкынының хүнү онза черни ээлеп турар. Бо байырлал хүнүнде бис амыр-тайбың чуртталгага ажы-төлүн өстүрер арга-шинекти биске туржуп берген маадырлыг өгбелеривиске хүндүткелдиң ёзулалын көргүзүп турар бис.

Меңээ, мээң амы-хууда амыдыралымга бо тураскаал онза ужур-уткалыг. Янзы-бүрү марафоннарны эрттирип, ажык конкурска ооң төлевилелин шилип ап тургаш бо тураскаалды бүдүн республика тудушкан, а ооң таваанга келир өйгү салгалдарга кыйгырыгны шыгжаан хааржакчыгашты хөмдүвүс. Маңаа хамаарыштыр тываларда хөлчок чараш үлегер домак бо –“Эки кылган ажыл — элеп читпес алдар”. Бистиң демниг кылган ажылывыстың түңнели Кызылдың төвүн каастап, хоорайжыларга болгаш найысылалдың аалчыларынга тыва эки турачыларның дугайында сагындырып турары дээш сеткилим ханызындан өөрүүр-дүр мен.

Байырлал-биле!

Предыдущая запись
ЧАА ОДАЛГА СЕЗОНУНЧЕ БҮЗҮРЕЛДИГ КИРЕР ДЭЭШ
Следующая запись
ПАРЛАЛГА БАЖЫҢЫ “ТЫВАМЕДИАБӨЛҮК” Тыва Республиканың чурттакчы чонунга дыңнадып тур
Меню