Рубрикалар

МАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЫ САЙЗЫРАП ТУРАР

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тывада мал ажыл-агыйы доктаамал сайзырап турарын социал арынында бижээн.

— Бистиң малчыннарывыс быжыг тура-соруу-биле ылгалып турар болгаш кандыг-даа бергелерни ажып эртип шыдаптарлар. Ынчалза-даа ол бистен канчап-даа харыысалганы чайлатпас. Чоннуң эгелекчи саналының чылында чуртталгазын тыва чоннуң чаңчылчаан ажыл-ижинге тураскааткан кижилеривисти деткиир ужурлуг бис.

Тываның орук-транспорт комплекизиниң яамызы малчын турлагларже 12 метр чедир көвүрүглер кылырынга муниципалитеттерге саң-хөө дузазын чедирер саналды киирген.

Бо мөөрейни деткип, төлевилел бүрүзү практиктиг ажыглалдыг болгаш кижилерге ажык-дузалыг болур ужурлуг деп санап турар мен.

#Көдээажыл_агый #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
Кадык болуру – чуртталганың аас-кежии
Следующая запись
ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ КЕЛГЕН
Меню