Рубрикалар

Эки турачыларның санын 1000 ажыр көвүдедир

Бүгү-российжи “Тии­лелгениң эки турачылары” шимчээшкинниң регионалдыг салбырының удуртукчузу Азиана Увангур ажылын таныштырды: “Тывада Тиилелгениң эки турачыларының саны 300 ашкан. Тиилелгениң хүнүнге чедир бир ай ажыг үе арткан. Чуртувустуң чону “Волонтерыпобеды.рф” сайтыда идепкейлиг бүрүткедип, Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан хемчеглерге киржир күзелин илереткен. Тывадан амдыызында ында 100 ажыг эки турачы бүрүткеткен. Оларның санын 1000 ажыр көвүдедирин планнап турар бис.

Тиилелгениң эки турачылары Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга ачы-дуза чедирип, маадырларның турас­каалдарын чаагайжыдып, бүгү-российжи “Бүзээлээшкинниң хлеви”, “Тиилел­гениң диктантызы”, “Өлүм чок полк”, “Сак­тыыш­кынның чулазы”, “Билдинмес солдаттың хүнү”, “Үр бол­ганы барымдаа чок” акцияларга болгаш оон-даа өс­ке хем­чеглерге киржир. Бүгү-делегейниң херээ­женнер хүнүнүң бү­дүүзүнде, фронтучу Наталья Иван­овна Масловага Март 8 таварыштыр байыр чедирдивис. Хоочуннар колдуунда чааскан чурттап турар. Ажы-төлү чай чогундан хүннүң-не оларны карактаар аргазы чок. Эки турачылар фронтучуларга чүгле байырлалдарда эвес, а анаа хүннерде база ачы-дузазын көргүзүп турар. Улуг назылыгларга кол-ла чүүл — кичээнгей болгай”.

Бүгү-российжи “Тиилелгениң эки турачылары” шимчээшкинниң чаартынган порталынга  50000 эки турачы Ат-алдарның болгаш сактыышкынның чылынга турскааткан хемчеглерге киржир чагыгны киирген.

Предыдущая запись
«Кижи бүрүзүнде «чүрек кулаа», «сеткил кулаа» бар. олар дириг хөгжүмнү сеткилинден хүлээп алыр»
Следующая запись
Маршал Жуковка фронтудан медээлер дамчыдып…
Меню