Рубрикалар

МАСКА ЧУРУМУН” ХАЖЫТКАНЫ ДЭЭШ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның башкарып эрттиргени аппарат хуралынга республиканың иштики херектер сайыды Юрий Поляков хамаатыларның санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагып турарын хайгаараар сорулга-биле оларның чурттап турар чериниң аай-биле бот-озалаашкын чурумунуң күүселдезинге хамаарыштыр 692 хыналданы шагдаа ажылдакчылары боттандырган.

Хөй-нииитиниң черинге тыныш органнарының камгалал дерии чок турганы дээш РФ-тиң Административтиг корум-чурум хажыдыышкыннарының дугайында хоойлузунуң 20.1 чүүлүнүң 1 кезээ-биле 42 административтиг протоколду тургускан.

Таңды кожуунга бадыткаттынган COVID-19 диагнозтуг, ооң ужун июль 21-ден тура бот-озалаашкын чурумунда турар хамааты Россия ИХЯ-зының “Таңды” кожууннар аразында салбырынга хавырткан автомобилин алыр дээш келген. Бо факт-барымдаага холбаштыр РФ-тиң Административтиг корум-чурум хажыдыышкыннарының дугайында хоойлузунуң 6.3 чүүлү-биле административтиг протоколду долдурган.

Бо чылдың эгезинден тура масканы албан кедер чурумну хажытканы дээш шагдаа ажылдакчылары 2200 ажыг административтиг протоколдарны долдурганнар.

#Аппаратхуралы #ИХЯ #Корум_чурум #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БАЙДАЛ ДҮШКҮҮРЛҮГ БОЛУП АРТПЫШААН
Следующая запись
ОРУК ОЗАЛ-ОНДААНДАН 47 УРУГ КЕМДЭЭН
Меню