Рубрикалар

Медицина дериг-херексели кызагдаашкынга таваржыр бе?

Ук айтырыгга Күрүне Дума­зының депутады, билдингир хирург эмчи Бадма Башанкаев тайылбырны кылган:

Бирээде, медицина дериг-херекселиниң даштыкыда бүдүрүкчүлери кылган ба­раанын Россияже кииреринден ойталавайн турар.
Ийи дугаар эки медээ: РФ-тиң Бүдүрүлге болгаш садыг-саарылга яамызы биле Кадык камгалал яамызы чугула херек дериг-херекселдерниң лицензия протоколун дарый кылырының дугайында керээни чарган.
#ОбъясняемРФ #Тыва_тайылбырлап_тур

Предыдущая запись
Арыг-силиг ай эгелээн.
Следующая запись
Эӊ-не тергиин медиа-төлевилел Тываныӊ Баштыӊыныӊ грантызын алыр.
Меню