Рубрикалар

МОСКВАДАН ЭМЧИЛЕР ӨӨРЕДИЛГЕНИ ЧОРУТКАН

“Кадыкшыл” национал төлевилел

Эрткен хүннерде Москваның П.А.Герцен аттыг онкологияның эртем-шинчилел институдунуң эмчилери Республиканың ыжык аарыглар диспансериниң специалистеринге бедик технологиялыг дериг-херекселди канчаар ажыглаарын чурагайлыг маммографка көргүзүп тургаш, мастер- класстарны эрттирген.

Ыжык аарыглар диспенсеринге чурагайлыг маммография системазын 2021 чылда тургускан. Чаа үениң бо аппарадын “Кадыкшыл” национал төлевилелдиң иштинде кирип турар “Ыжык аарыгларынга удур демисел” регионалдыг программа ёзугаар Тывага эккелген.

Москвадан келген эмчилерниң бирээзи, эмчи эртемнериниң кандидады, маммолог-эмчи Михаил Мазо. Ол бодунуң бедик дуржулгазы-биле үлешпишаан, Тываның эмчилеринге херек кырында дериг-херекселдиң шын ажыглалын көргүзүп тургаш, семинарны база эрттирген. Чижээ, эмигде ыжык аарыын илередирде, ооң кайы кезээнден, кандыг үлегер-хевирин алырын айтып, өөреткен.

Өөредилгениң практиктиг кезээнде онколог-эмчилер маммографтыг шинчилелдерниң аңгы-аңгы методиказын шиңгээдип, ол ышкаш диагностика кылырынга чугула херек томосинтез аргазын ажыглап билирин көргүскеннер.

К. Монгуш белеткээн


#Путин #президент #ВладиславХовалыг #инициативыпрезидента #нацпроекты #нацпроектздравоохранение

https://minzdravtuva.ru/2022-02-01-002.html

Предыдущая запись
Ам Шагааның ак айы эгелээн
Следующая запись
Бүгү машиналарны Covid-бригадаларже хаара тудар
Меню