Рубрикалар

Наадымга уткуштур

НААДЫМГА УТКУШТУР. Чаа-Хөл кожуунда.
Малчыннар-биле ажык чугаа
Август-26-да Чаа-Хөл кожууннуң аныяк болгаш хоочун малчыннарының киржилгези-биле удавас болур малчыннар Наадымынга тураскааткан төгерик столду чагырга даргазы Радж Баз-оол башкарып эрттирген.
Төгерик столга хүн чурумунуң айтырыы — малдың продукциязын садып сайгарары. Ылаңгыя кеш биле дүктүң болбаазырадылгазын мурнай боттандырарын чыылганнар чугулалап көрген. Ооң соонда бо чылын эки көргүзүглүг болгаш түңнелдерлиг болган малчыннарны хөй чылдарда кожууннуң көдээ ажыл-агыйының хөгжүлдезинге киирип чоруур ачы-хавыязы дээш шаңнап мактаан. Хоочун-даа, аныяк-даа малчыннар моон соңгаар мындыг ажыктыг айтырыгларны чугаалажып турарын база сүмелээннер.
Бистиң корр.
 
Предыдущая запись
Гриппке удур тарылга эгелээн
Следующая запись
Аныяктар шуулганы
Меню