Рубрикалар

Национал парк ажыттынган

Республиканың Национал культурлуг дыштанылга парыгынга чайгы сезон Частың болгаш күш-ажылдың байырлалында ажыттынган!

Байырлал хүнүнде ыры-хөгжүм, оюн-тоглаа куттулуп, уругларны канчаар-даа аажок өөрткен.
Парктың аттракционнарын болгаш хемелер турар станциязын ажыткан. Ажык дээр адаанга сула шимчээшкиннер, делгелегелер болгаш оон-даа өске хемчеглер чайны өттүр үргүлчүлээр. Дыштаныр хүннер келирге-ле Кызыл хоорайның чурттакчыларынга чаа-чаа солун хемчеглер болур. Ооң дугайында база кажан, каш шакта болурун парктың бүгү-ле информастыг шөлчүгештеринден билип ап болур.

Шынсолун #тыва #тува #парккызыл #националпарк #культура #оюн_тоглаа #аттракционнар #чайгысезон

Предыдущая запись
Национал төлевилелдерниң ажык-дузазы
Следующая запись
Шолбан КҮЖҮГЕТ: » Российжи армия нацистерге удур демиселди чорудуп турар»
Меню