Рубрикалар

Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен

DSC_3931 _
DSC_3942 _
DSC_3988 _
DSC_4003
DSC_4117
DSC_4008 _
DSC_4012 _
DSC_4021
DSC_4023
DSC_4026
DSC_4036
DSC_4042 _
DSC_4100 _
DSC_4106 _
DSC_4157 _
DSC_4191 _
DSC_4247 _
DSC_4139
previous arrow
next arrow

Төлевилелдер боттаныышкында

Кызылдың Cвороток микрорайонунуң чаштары бажыңының чоогунда уруглар садынче чоруур аргалыг апарган, ооң-биле чергелештир, 100 хире ажылчын олут немешкен. Чаа ажыттынган №22 «Солнышко» уруглар садының кол угланыышкыны –  спорт, ооң иштинде тыва хүрешти бичии уруглар аразынга сайзырадыры болгаш тыва, төрээн дылын чаштарга өөредири. Кол угланыышкыннардан аңгыда, немелде уран чүүл, шыдыраа, хөгжүм херекселинге өөредири, дыштаныр хүннүң бөлүү дээш янзы-бүрү бөлгүмнерге уруглар халас өөренир.

– Уруглар сады 280 олуттуг, 2-ден 7 харга чедир уруглар ту­рар. Чамдык ада-иелерниң дилээ-биле, өске микрорайоннарже садик барып турар уруг­ларны бээр шилчиткен. Уруглар садынга олут-биле хандырарын дааскан 150 суд шиитпирин ол хос­талган олуттар-биле күүседир бис. Чылдан чылче тудуг ма­териалдарының өртек-үнези өзүп турары-биле, Чазак Даргазы не­мелде акшаны Тываның курлавыр фондузундан үндүрерин чедип алганындан садик тудуу дооступ, ажыглалче кирип турар – деп, хоорайның Өөредилге департаментизиниң начальниги Лариса Куулар дыңнатты.

Орус болгаш тыва дыл бөл­гүмнерин эрттирер тускай өрээл­дерни таарыштыр дерээн. Тыва дыл кабинединиң башкызы Лариса Саган-оол-биле чугаалаштывыс: «Өөредилге» национал төлевилел иштинде «Тыва дылды – бичии уругларга» программа-биле тыва дыл кабинедин ажыткан. Ада-иези чөпшээрээн болгаш күзелдиг уругларның шуптузу-биле ажылдаар бис. Чүгле тыва дыл өөредир эвес, тыва езу-чаңчылдарга  болгаш эптиг-эвилең чорукка дээш бүгү кижизидилге ажылы деңге чоруур.­ Баштайгы кичээлдерни уруглар дыка сонуургап, күзелдии-биле кээп турлар. Уруглар колдуу орус дыл кырында чугаалаар болгаш, утказын билип алыр ужурлуг тоол, үлегер домак дээн ышкаш чүүлдерни баштай орус дылга чугаалап бээр-дир мен» – деп, арга-дуржулгалыг башкы чугаалады.

Бо хүнде Кызыл хоорайда 35 уруглар сады ажылдап турар, ында 8857 чаш хаара туттунган. Ам-даа 7908 уруг садиктээр оочурун манап турар. Чылдың-на 2 муң хирези садикти доозуп, бирги класстың партазынче олуруп турар.

Кызыл хоорайга бо чылдың планында  Бай-Хаакская болгаш Спутник микрорайоннарынга амгы үеге дүүштүр кылган уруг­лар садтары немей туттунар.

Аржана ЧАМЗЫРЫН.

Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары. #Шын

Предыдущая запись
Мал оолдаашкыны март төнчүзүнде эгелээр
Следующая запись
Айыылдыг халдавыр саян ажыр эртпезин
Меню