Рубрикалар

ОБЪЕКТИВТЕ 100 ЧЫЛ

Найысылалдың чурттакчылары болгаш аалчылары чүгле эрткен төөгүнү эвес, амгы үени база фото-чуруктардан көөр аргалыг болган. “Объективте 100 чыл” деп делгелгениң экспозицияларында амгы үениң фоточурукчуларының ажылдарындан аңгыда, XIX-XX вектерде бистиң республикага кээп турган аян-чорукчуларның төөгүлүг фото-чуруктарын делгээн. Бирги ужар-хемелер болгаш чүък машиналары, 1930 чылдарда Кызылдың алгы-кеш заводу база Кызыл шөл, пионер кыстар база фронтуга негей тоннар – бо бүгү Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң ак-кара фоточуруктары.

Амгы Тываның үежилериниң объективтеринде төөгүлүг эрткен үелерин кадагалавышаан, келир үеже бүзүрелдиг көрүш-биле хуула берген. Ол өңгүр фоточуруктарда уттундурбас культурлуг хемчеглер, сураглыг кижилер, күрүне ажылдакчылары, хүреш, ча адыкчылары дээш өске-даа.

Делгелгеде Александр Ензактың, Василий Балчый-оолдуң, Арслан Аракчааның, Май-оол Чоодунуң, Валерий Иргиттиң, Аржана Кенденниң, Танаа-Херел Кенден-Хуурактың, Алексей Арестовтуң база Владимир Монгуштуң ажылдарын делгээн.

#Делгелге #Кызылхоорай #Арбат #ТАР_100 #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ҮЕР-СУГ ДЭЭШ ШҮҮДЕЛ
Следующая запись
ТКУ-га өөренир күзелдиг аныяктарга
Меню