Рубрикалар

ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ЧАЙЫН БОЛУР


2020 чылда Олимпий оюннары Токиога болур турган. Коронавирус пандемиязының чылдагааны-биле 2021 чылдың чайынынче чылдырган турган.
Россияның медээлер агентилелиниң дыңадыы-биле, Токионуң Олимпиадага хамаарыштыр удуртулга комитеди, делегей чергелиг Олимпиада комитеди-биле ужуражылганы эрттиргениниң түңнелинде, бо чайын Токиога болуп эртер Олимпий оюннарын база Параолимпийжи оюннарны коронавирустуң чылдагаанында даштыкы чурттарның көрүкчүлери чокка эрттирерин шиитпирлээн.
Телеграфтыг парлалга албанының дыңнадыы-биле бо хүнде даштыкы чурттардан 4,4 млн. көрүкчүлер Олимпиада көөрүнче билеттерни садып алган. Параолимпийжи оюннарже 1 млн. ажыг даштыкы аарыкчылар билеттерни садып апкан. Ужуражылганың документилеринде демдеглеп кааны-биле, көрүкчүлерниң баш бурунгаар садып алган билеттериниң өртээн дедир эгидер болган.
Россияның спортчуларынга делегей чергелиг маргылдааларга Россияның ыдык ырын (гимнин) 2022 чылдың декабрь 16-га чедир ажыглаарын хоруп каан. Ол ышкаш Олимпийжи маргылдаалар үезинде Россияның гимнин Чайковскийниң аялгазы-биле солуп аарын чамдык Олимпиаданың удуртукчулары күзеп турар.
Спортуң арбитраж судунуң шиитпири-биле Россияның спортчулары Россияның тугун тудуп алгаш Олипийжи маргылдааларга киржирин хоруп каан.
Олимпийжи маргылдааларга киржирде, Россияның командазы кандыг ыдык ыры-биле, ол ышкаш кандыг тукту тудуп алгаш маргылдааның чыскаалынга киржирин Делегейниң Олимпиада комитеди шиитпирни үндүрер.
Бо чылгы Олимпий оюннары июль 23-тен август 8-ке чедир үргүлчүлээр.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
ЧАА ЧУРАГАЙЛЫГ АРГА
Следующая запись
“Убсу-Нур программазының” шинчилел ажыл-херектери
Меню