Рубрикалар

ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ИЮЛЬ 23-ТЕ ЭГЕЛЭЭР

32 дугаар чайгы Олимпий оюннары июль 23-те эгелээр.

Японияның найысылалы Токиога 32 дугаар чайгы Олимпий оюннары эрткен чылын болуп эртер турган.

Коронавирус ковид-19 хамчыктыг аарыгның бүгү делегейге нептереп-тарааны-биле Делегейниң Олимпий комитеди 2020 чылдың март 24-те Японияга болур Олимпий оюннарын бир чыл соңгаарлаткан.

Чоокта чаа болуп эрткен бут-бөмбүүнге Европа чемпионадын база бир чыл соңгаарлаткан соонда, стадионга «аарыыр» кызыгаарлаан көрүкчүлерлиг боор кылдыр эрттирген болза, ам болур Олимпий оюннарын, делегейде ковид-19 хамчыктыг аарыг катап нептереп келгенин барымдаалааш, шуут көрүкчүлер чок эрттирер деп шиитпирлээн.

Ынчангаш ам болур 32 дугаар Олимпий оюннарын чүгле телевидение болгаш интернеттен көрүп болур бис.
Август 8-ке чедир болур Олимпий оюннарынга Казахстан дээш хүрежир чаңгыс тыва Артас Санаа (казах ады Нурислам Санаев) киржир эргени чаалап алган.

#Спорт #Олимпиада #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ДЕМНЕЖИП ТУРГАШ БАЙДАЛДЫ ЧАВЫРЫЛДЫРААЛЫ
Следующая запись
ААРААН УРУГЛАР САНЫ КӨВҮДЕП ТУРАР
Меню