Рубрикалар

ОНЗА СОРУНЗА КҮШТҮГ АЖЫЛДАР

Республиканың орус культура төвүнге «Урянхай номчулгалары» болуп эрткен. Ону Сергей Шойгунуң тургусканы «Урянхай. Тыва дептер» деп 7 томнуг номунга үндезилеп ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы организастаан. Номчулгаларны эртемден Кара-кыс Аракчаа удуртуп эрттирген. Ол «Урянхай. Тыва дептер» төлевилелди боттандырган ажылчын бөлүктүң удуртукчузу турган.

Номчулганың киржикчилеринге депутат Шолбан Кыргыс ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Давааның өмүнээзинден байыр чедирген.

– «Урянхай. Тыва дептер» – Тываның узун төөгүзүнде ооң эрткен маадырлыг делгем оруун өске чурттуң хамаатылары – орус шинчилекчилерниң караа-биле чыып бижээн ажылдарны чаңгыс черге чыып тургускан баштайгы улуг ажыл болур. Ол биске алдын үнелиг. Төрээн чериниң шинчилекчилеринге, эртемденнерге, студентилерге, аныяк өскенге дептерниң ужур-дузазы улуг. Эрги шинчилел ажылдарны чаңгыс черде чыып каан болгаш, бир түү номнар-биле ажылдаарга эптиг.
Дептерниң баштайгы арыннарын ажыдыптарга, ооң маңган ак амаларында парлаан ажылдар, эрги чурук-хөөрүктер кижини салбайн баар. Ол ажылдар онза сорунза күштүг. Шын сеткилинден ажыт-чажыт чок бижээн демдеглелдер бисти эрги шагже эргилдирип, ол үелерден салбайн, дыңзыды куспактап алырын «Урянхай. Тыва дептерни» номчуп, ажыглап турган улус билир – деп Дээди Хуралдың байыр чедирген чагаазында бижээн.

Депутат Шолбан Кыргыс бодунуң чугаазын доозуп тургаш, «Урянхай номчулгаларының» киржикчилерге чедиишкиннерни күзээн. Аңаа янзы-бүрү солун шинчилел ажылдары-биле Тываның күрүне университединиң, ортумак тускай өөредилге черлериниң болгаш хоорай школаларының үстүкү класстарының өореникчилери киришкен.

#Дээдихурал #Урянхайномчулгалары #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Tuvanews

Предыдущая запись
НОЯННАР ЧУРТУНУҢ НОГААЗЫ
Следующая запись
Меню