Рубрикалар

Орулгазы эвээш хамаатылар-биле социал керээ чарар

Тываның күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде сайыды Эдуард Сандан чонга чедирттинер ужурлуг социал ачы-дузага хамаарыштыр немелде тайылбырны берген:
📢Бо үеде тургустунуп келген социал-экономиктиг байдал-биле холбаштыр хөй-хөй кижилер бодунуң хууда ажыл-херээн ажыдып алыры-биле социал керээ чарып алырының дугайында боданып эгелээн. Бо айтырыгга хамаарыштыр тодаргайлап, тайылбырлап бээрин кызыдайн.
Орулгазы эвээш хамаатылар-биле социал керээ чарар ажылывысты уламчылап турар бис. Бистиң чурттакчы чонувус ам-даа, биеэде ышкаш, ажыл дилеп-тыварынга, бодунуң хууда ажыл-херээн ажыдып алырынга, амы-хууда дузалал ажыл-агыйын чорударынга база амыдыралда тургустунуп келген берге байдалдан уштунарынга күрүнениң болур-чогуур дузазын ап болур.
Социал керээни орулгазы эвээш өг-бүлелер болгаш чурттаарынга четчир кылдыр санап каан минимумга орулгазы четпес, чааскаан чурттап турар хамаатылар чарып ап болур дээрзин сагындырайн. Шак бо дузаны алыры-биле чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерже, социал камгаладылга албан черлеринче азы бистиң яамывыска чедип кээп болур.

#ОбъясняемРФ #Соцзащита #Соцконтракт

Предыдущая запись
Дыңнадыглар киирер “изиг шугум” ажылын уламчылавышаан
Следующая запись
Алган чээлизи дээш төлевирлер чорударындан дыштанылга
Меню