Рубрикалар

ОВААРЫМЧАЛЫГ! ВИРУС ДҮРГЕН ТАРАП ТУРАР

Эпидбайдал

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң дыңнадыы-биле, июль 13-түң көргүзүү-биле республиканың девискээринге 170 кижиде коронавирус аарыы илерээн. Тыва Республикада чүс муң чурттакчылыг черге онааштыр алырга, бир хонуктуң көргүзүү 51,9 болуп турар.

Корновирустуг хамчыктан аараан улустуң июнь 13-те бүрүткели:

17 харга чедир уруглар – 32, студентилер – 2, ажылдакчылар: ортумак школаның – 10, уруглар садтарының – 3, дээди болгаш ортумак өөредилге албан чериниң – 0, күүсекчи эрге-чагырга органнары – 9, кадык камгалалының – 7. Социал адырның – 2, муниципалитеттиң – 2, федералдыг албан чери – 7, организациялар – 31, хуу сайгарлыкчылар – 2, эрге-хоойлу камгалаар органнар – 7, пенсионерлер – 27, ажылдавайн турар хамаатылар – 24, культура бажыңының – 1, өске черден ажылдап чедип келген 5 кижи аараан.

Кызыл хоорайда — 40, Кызыл кожуунда — 73, Улуг-Хемде -5, Чөөн-Хемчикте — 4, Тере-Хөлде — 0, Бай-Тайгада — 3, Өвүрде — 1, Тандыда — 6, Тес-Хемде — 3, Бии-Хемде — 0, Чаа-Хөлде — 4, Сүт-Хөл — 3, Барыын-Хемчикте -1, Ак-Довуракта -1, Каа-Хемде -11, Мөңгүн-Тайгада — 3, Чеди-Хөлде — 1, Эрзинде — 5, Тожуда – 6 кижи аарый берген.

Коронавирустан аарый берген улус-биле 1048 кижи харылзаалыг турганы илерээн.

Халдавырлыг аарыглыг улустар чыттырар хостуг орун фондузу 16,2 хуу. 100 муң чурттакчылыг кижиге онааштыр 1 хонукта 409,1 тестирование кылган.

Эмчи хайгааралында — 2084 кижи бар. Амбулаторлуг эмнээшкинде — 3220, стационарда – 1339 кижини эмнеп турар.

Вирус болгаш ооң айыылдыг штаммнары дыка дүрген тарап турар.

Кижи бүрүзү бодунуң өг-бүлези, төрээн чериниң чаагай чоруу дээш, ажылдап чурттап чоруур болганда, төрелдериңер, таныыр-билир чоок улузуңар, коллегаларыңар аразынга профилактиктиг ажылды чорудуп, хөй кижи чыглыр хемчегже барбазын, найыр-дой эрттирбезин угаадып көрүңер.

Вакцинацины тарыдар, маска кедер, холун арыдыр аштаар, дистанция чурумун шыңгыы сагыыры чугула. Халдавырлыг аарыг өг-бүлеңерде эргим чоок улузуңарга чыпшынарын болдурбайн көрүңер!

Кижи бүрүзү биче сеткилдиг болуп, тайылбырлап турар болза, аарыг- хамчыкты соксадып, бо байдалды ажып эртип болур!

#CТОПкоронавирус #Кадыккамгалаляамызы #Росхереглелхайгаарал #Эпидбайдал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАДА COVID-19-КА УДУР ЭМНЕР КУРЛАВЫРЫ ЧЕДЕР БЕ?
Следующая запись
Кичээниңер! Республикада эпидбайдал нарыыдаан
Меню