Медээлер

ШЕРИГДЕ ООЛДАРГА ДУЗАЛАЖЫП ТУРАР

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИБо неделяда ТР-ниң Солдат иелер комитеди Амур облазында, Хабаровск болгаш Кяхтага шериг эрттирип чеде бергеш, берге байдалга таварышкан бөлүк…
Медээлер

Эр хей, Тамерлан!

Тываның шыдыраазының төө­гүзүнде бир-ле дугаар улуг улус аразынга Ыраккы Чөөн Федералдыг округтуң чемпио­надынга бистиң спортчувус Тамерлан Чындыгыр 3-кү черни алган.…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню