Медээлер

Билип алыры артык эвес

Ногаа аймааның дугайындаРосхереглелхайгаарал чаа ногаа аймааның айыыл­дыг болурунуң дугайында сагындырган.Ногаа аймааның тургузуунда барык шупту ооң өзүлдезинге болгаш сайзыралынга херек микроэлементилер…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню