Социал адыр

Орук ара, Танзыбейге шайлап ора…

Кожавыста Хакасия уунче Кызылдан үнүптерге-ле, оруктар дески, аай-дедир чорук-херек кылып, аргыжып турар улуг-биче чонга таарымчалыы-даа аажок. Федералдыг чергелиг орук болгаш,…
Медээлер

Чазак хуралындан медээлер

Чаа школаның  байдалы 17 дугаар школаның планнаашкынын чорутканы таарымчалыг: делгем өрээлдерлиг, ылаңгыя спорт-биле кичээлдээринге, кадыы кызыгаарлыг кижилерге база таарымчалыг. Ынчалза-даа…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню