Политика

Күрүне шаңналдарын тывыскан

Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү – Март 8-тиң бүдүүзүнде В. Көк-оол аттыг Нацио­нал театрга ба­йыр­лыг концерт болган. Частың башкы байырлалы-биле Тыва Республиканың…
Аныяктар болгаш спорт

Бурят чоннуң «Алдын хендирбезинге» 19 харлыг тиилекчи бажың алган, а тывалар тевекке тергиидээн

Кожа-хелбээ чоннар-биле харылзаа Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп национал оюнунуң IV фестивалы болуп эрткен.…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню