Медээлер

Тере-Хөлден медээлер

Чырык экижээн Тере-Хөл кожууннуң девис­кээринде үш дизель-генератор ажылдап турар, ооң иштинде ийи дизель-генератор Кунгуртуг суурда, өскези — Балыктыг сумузунуң Тал…
Аныяктар болгаш спорт

Февраль 20-25 хүннеринде “Херел” база “Сүбедей” спорт ордуларынга Шагааның улуг хүрежи, «Дайынчы акы-дуңмалышкы» ниитилелиниң 25-ки Кубогу дээш элээди оолдар аразынга…
Аныяктар болгаш спортМедээлер

28:0

Тываже аалдап келген шыдыраага делегей чемпиону Сергей Карякин-биле бистиң шыдыраачыларывыстың оюну «Сүбедей» спорт ордузунга февраль 25-те, 2 шак ажыр уламчылааш,…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню