Медээлер

Хүннүң медээлери

Соталыг харылзаа станциязын тургускан Апрель 11-де Тожунуң Ырбан суу­рунга Тываның информастыг технологиялар төвүнүң специалис­тери фемтосотту – 1 километр радиустуг биче…
Социал адыр

Тываның Онза байдалдар яамызы

Эвилең-ээлдек болуру 1) Даштыгаар үнүп, ажыл-үүлезин чогудуп, амыдыралга кылып чаңчыга берген хамык чүүлдерин карантин, бот-изоляция үезинде хоруп каан болганда, кижилерниң…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню