Медээлер

ХУУДА КАМГАЛАЛ ЧҮҮЛДЕРИ

Республиканың Баш­тыңының даалгазы езугаар бо хүннерде Кадык камгалал яамызының кол чугула шиитпирлээр айтырыгларында  эмнелге ажылдакчыларын камгалаары, өскээр чугаалаарга, хууда камгалал…
Медээлер

Айтырыг – харыы

– Эмчи албан черлеринде дезинфекцияны канчаар кылып турарыл? ТР-ниң Кадык камгалал са­йы­ды А. Сат: – Амгы үеде делегейде пандемияны чарлаандан…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню