Аныяктар болгаш спортМедээлер

Росина Сарыглар: «Кижиниң иштики чаражы даштыкы чаражындан чугула»

«Шынның» аалчызы Тывада бодибилдингини (мага-ботту чараштаары) сайзырадып эгелээнин чоокта чаа эрткен бир дугаар мөөрей көргүскен. Ылаңгыя ол мөөрейге мөчек-мөчек шыңганнарлыг,…
Медээлер

Эки турачыларның санын 1000 ажыр көвүдедир

Бүгү-российжи “Тии­лелгениң эки турачылары” шимчээшкинниң регионалдыг салбырының удуртукчузу Азиана Увангур ажылын таныштырды: “Тывада Тиилелгениң эки турачыларының саны 300 ашкан. Тиилелгениң…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню