Социал адыр

Чаштарга тывыскан ховар аттар

Кижи төрелгетен тыптып келген үеден бээр чаш уруг-дарыгга атты тыпсып чораан. Ол аттар ук чоннуң культуразын, ажыл-чорудулгазын херечилеп турган. Буддизмни…
Медээлер

Сергей Шойгу, Үрүле Кандан – “Бай-Тайга кожууннуң күш-ажылдың маадырлары”

Бай-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының №152 «Күш-ажылдың маадыры» деп атты тыпсырының дугайында доктаалы-биле “Россияның Маадыры, РФ-тиң шериг-камгалал сайыды, тыва чоннуң чоргааралы,…
Өөредилге болгаш культура

Хандагайтының школачылары ада-чурт дайынының төөгүзү мөөрейге тергиидээн

«Төрээн чуртумга, чонумга ынак мен, чоргаарланыр мен» деп «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Тывада салбырының тургускан төлевилелин езугаар Дээди Хуралдың депутаттары…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню