Медээлер

Тере-Хөл кожуундан медээлер

Кыштаглаашкын хүр-менди Кожууннуң малчыннары агаар­-бойдус чылыг болганы-биле кыштаглаашкын менди эртип турарын демдеглеп турар. Эми, Балыктыг, Шынаа сумуларда хуу малчыннарның аалдарда…
Өөредилге болгаш культура

«Мээң тергиин кичээлим»

Башкылар мөөрейи Өөредилгениң шынарын экижидер, башкылал мерге­жилиниң эрге-байдалын, ат-алдарын бедидер сорулга-биле, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дет­кимчези-биле башкылар аразынга “Мээң…
Медээлер

«Бүзээлээшкин хлевин” чигеним

Ленинград хоорайның бүзээлелден хосталганының 76 чыл оюн таварыштыр акцияны көргеш, ол хоорайга 1967 чылда чораанымны сактып, бижиирин оралдаштым. Оон бээр…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню