МедээлерПолитика

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан…
Медээлер

Тывада аарыг кижи саны катап 8 апарган

«Тываны долузу-биле дуг­лап шыдавас бис, тывалар бер­гедей бергеш, дөмей-ле чуртунче чанып кээр» — деп, чугаалап турганым олчаан болду. Апрель 13-те Москвадан Кызылче келген 79 кижиниң аразында ийи…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню