Медээлер

Шагааны Кремльге база демдеглээр

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның аалчылары, өңнүктер! Бо чылгы Шагаа онзагай – ону күрү­не­ниң Кремль Ордузунга фев­раль 26-да бир-ле дугаар демдег­лээр.…
МедээлерПолитика

Чөөн-Хемчик: үш айның түңнелдери болгаш сорулгалар

Удуртукчу-биле интервью Эрткен чылдың ноябрь айда Чөөн-Хемчик кожууннуң Төлээлекчилер хуралының сессиязынга үш кордакчыларның аразындан Алексей Чанзанович Тюлюш чагырга даргазы албан-дужаалга…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню