«Шынның» почтазындан

Ооржак Буян-оол оглу Самбуу – бир дугаар тыва эртемден

«Буржуаз-националист», «чоннуң дайзыны» деп нүгүлдеткеш, 25 чылга хоругдаткаш, Казахстанның Чес-каскан (Джезказган) уургайынга 33 харлыында мөчээн, баштайгы тыва төөгү эртемнериниң кандидады,…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню