МедээлерӨөредилге болгаш культура

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ

Информация чырыдыышкынныг хемчеглер «Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – январь 29-тан февраль 29-ка чедир, Национал музей. Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар,…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню