Социал адыр

ДЕКАБРЬ 1-ниң ХҮНҮНГЕ ЧЕДИР ҮНДҮРҮГЛЕРНИ ТӨЛЭЭРИН УТПАҢАР!

ЧУРТТУҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНГЕ ҮНДҮРҮГЛЕР КОЛ БОЛУР«Шын» солуннуң аалчызы, Тыва Респуб­ликада Федералдыг үндүрүг эргелелинде килдис даргазы Анатолий Сергеевич Нурсат.Бистиң республикада үндүрүг талазы-биле…
Социал адыр

Бүгү Россияның караа четпестер ниитилелиниң Тывага тургустунуп эгелээн төөгүзүнүң арыннары

 Бистиң республикавыска 1958 чылда караа четпес улустуң бир дугаар тургузуп турары организациязы тургустунган, ол Бүгү россияның караа четпестер ниитилелиниң (БРКЧН)…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню