Медээлер

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЭРГЕЛЕП-БАШКАРЫЛГАНЫҢ ДЭЭДИ ШКОЛАЗЫН ДООСКАН

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлге­лерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Россия Федерация­зының Президентизиниң чанында Эргелеп-башкарыкчы кадр курлавырының дээди школазының хөгжүлде программазының IV агымын дооскан.

Медээлер

ДООЗУКЧУЛАР БАЙЫРЛАЛЫНДА САГЫЫР ДҮРҮМНЕР

COVID-19 халдавырлыг аарыгның 3 дугаар чалгыы Москвада эгелей берген. Ынчангаш респуб­ликага коронавирус хамчыының чаа хевирин неп­теретпези-биле, доозукчуларның аттестат алыр хемчеглериниң үезинде эпидемияга удур дараазында дүрүмнерни сагыырын Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели сагындырып турар.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню