Малчын коданнарже үнүүшкүн

Улуг-Хем кожууннуң удур­тукчулары, көдээ ажыл-агый эргелелиниң ажыл­дакчылары-биле кады малчын коданнарны кезип, хайгааралга алган. Ылаңгыя аныяк өг-бүлелерге арга-сүмени кадып, аал коданынга төрүлде үезинде чаш малды камгалап алырын база аарыг-хамчыктан серемчилелдиг болурун…

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа корона­вирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дуга­йын­да бодунуң блогунда дыңнаткан: Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурт­тугларым! Коронавирустуң чаа халдавырының бүгү айыылын билип турарыңар эки-дир. Коргунчуг бо аарыг бисти оюп эрте…

Берге байдалга кымны-даа арттырбас бис

«Сайгарлыкчыларывыска деткимчени дүрген боттандырарын негеп тур мен» – деп, Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң хууда арнынга бижээн. «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуг ажыл-агыйларга нарын үелер эгелеп турар. Ону дыка эки…
Медээлер

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню