Медээлер

Киштеп турганым

Чогаал мөөрейинге “Шын” солуннуң 95 чылынга таварыштыр чогаал мөөрейин чарлап турар. Бо мөөрей тыва дылды болгаш чечен чогаалды хөгжүдеринге идигни…
Медээлер

АЛДЫ ДИПТИ ЭРГИЙ КЕЗИП

Тыва альпинистер командазы 2008-2012 чылдарда Чер бөмбүрзээниң 7 диптериниң кижи чурттап турар 6 диптеринге четкен. Чүгле кижи доктаамал чурттавайн,  түр…
Медээлер

Правительства РТ

ПРОТОКОЛ совещания в режиме ВКС у первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта по обсуждению реализации Закона Республики Тыва…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню