Медээлер

АҢНЫЫР СЕЗОНУ ЭГЕЛЭЭН

Республиканың аңныыр курлавырлыг черлеринден чайгы-күскү аңнаашкын сезону август 1-де ажыттынган.Аң-меңни чүгле тускай чөпшээрелдиг улус аңнаар. Ынчангаш чогуур чөпшээрелди алырда, чөпшээрелдиң…
Медээлер

ЧАРТЫК КИЛ АЛДЫН

Республиканың алдын тывыштыг бир бүдүрүлгезинден алдын оорлап турган кижини туткан.Тыва Республикада Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының эргелелиниң ажылдакчылары бөлүк…
Медээлер

СЫН КЫРЫНГА

Чечен чугаа   Долгандыр дүмбей эзим. Ынаар-ла чер-дээрниң ындынче төнчү чокка чаптылып чорупкан ышкаш ол көстүр. Бедик чаагай сыннарның бо…
Медээлер

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…

Тыва шай Тыва улустуң эң-не ыдыктыг, хүндүткелдиг чеми — шай. Тыва­ларның шай кылдыр ажыглап чораан үнүштери — сарыг шай, тоолаң…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню