Социал адыр

Аът чарыжы

  Чүстүг сиген сый-ла баспас, чүгүрүктер Ада-өгбелерниң чырыткылыг адынга тураскааткан Сүт-Хөл ко­жууннуң девискээринде 2005 чылдан тура-ла, үш адаанның оюну уламчылап…
Медээлер

ТЫВАНЫ ТУРИЗМ-БИЛЕ ХӨГЖҮДЕР

Тыва Республиканың Баштыңының аппарат хуралынга 2021 чылда туризмни 3 угланыышкынга сайзырадырының кол сорулгаларын тодараткан:— эптиг турисчи байдалдарны тургузары;— чоннуң чаагай…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню