Медээлер

БОГДО ГЕГЭЭН, БОЙДУ БАШКЫ

Чайның изиг хүннери турган. Хүн даглар баштарынче чоокшулап, Кызылдың чурттакчылары көрүп чаңчыкканывыс Баян-Кол дужунда даг­лар артынче чаштынарынга белеткени берген.Дыштаныр хүн.…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню