Медээлер

Медицина: оккур хөгжүлдениң эргининде

Аржааннар шинчилекчилери, ортузунда химия эртемнериниң кандидады Кара-кыс АракчааС.М. Салчак, аспирантХ.Д. Монгуш, медицина эртемнериниң доктору Россияның Эртем хүнүн Президент Борис Ельцинниң…
Социал адыр

Орук ара, Танзыбейге шайлап ора…

IMG_0367IMG_6398IMG_1301 (1)IMG_0883 Кожавыста Хакасия уунче Кызылдан үнүптерге-ле, оруктар дески, аай-дедир чорук-херек кылып, аргыжып турар улуг-биче чонга таарымчалыы-даа аажок. Федералдыг чергелиг…
Медээлер

Чазак хуралындан медээлер

Чаа школаның  байдалы 17 дугаар школаның планнаашкынын чорутканы таарымчалыг: делгем өрээлдерлиг, ылаңгыя спорт-биле кичээлдээринге, кадыы кызыгаарлыг кижилерге база таарымчалыг. Ынчалза-даа…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню