Өөредилге болгаш культура

«Мээң тергиин кичээлим»

Башкылар мөөрейи Өөредилгениң шынарын экижидер, башкылал мерге­жилиниң эрге-байдалын, ат-алдарын бедидер сорулга-биле, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дет­кимчези-биле башкылар аразынга “Мээң…
Медээлер

«Бүзээлээшкин хлевин” чигеним

Ленинград хоорайның бүзээлелден хосталганының 76 чыл оюн таварыштыр акцияны көргеш, ол хоорайга 1967 чылда чораанымны сактып, бижиирин оралдаштым. Оон бээр…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню