Медээлер

ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА ЧЕДИР ДООЗАР

Бөгүн, июнь 17-де, Тываның Баш­тыңының албан-хү­лээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның солагай талакы эрикте дачаларда чаа школа тудуунга сагындырыг чок барып четкен. Тудугжулар харыысалга деп чүвени билип, чеңнерин сывырныпкан ажылдап турганнар. Объектини үезинде дужаар болгай. А тус черниң уруглары сентябрь 1-ни чаа школага ут­куурун манап турар.

Медээлер

БЕШ КӨВҮРҮГНҮ ТУДАР

Төп шериг округунуң инженер салбырларының шериглери тускай тактиктиг өөредилгениң үезинде Тыва Республикага беш көвүрүгнү тударлар. Ол дугайында Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы генерал-полковник Александр Лапин дыңнаткан.
«Социал объектилерниң транспорт-биле чедингирин хандырар сорулга-биле Тыва Республиканың ийи кожуунунуң чурттакчыларының аргыжылгазынга беш чаа көвүрүгнү тудуп-тургузар. Оларны инженер салбырларның күжү-биле тургузар» — деп, Александр Лапин дыңнаткан.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню