«Бичии Лена», байырлыг». кажыыдап тур бис

«Шынның» дорт эфиринден «Леонид Борандаевич Чадамба-биле 1960 чылдардан тура аажок эки таныш улус бис. 1966 чылда институтту кады дооскаш, 1969 чылда Тываның эртем шинчилелдер институдунга кады ажылдап тургаш, «Кыс-халыыр» деп…
Медээлер

Интернетте «Шынны» хүнде-ле беш муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар

«Шын» солуннуң социал четкилерде (вк, фейсбук, инстаграмм) арыннарында номчукчуларның саны хүнден хүнче немежип турар. Чүгле февраль айда үнген материалдарны, чагааларны сонуургап көөр болза, мындыг: Контактыда арында кор­респондентилерниң бижээн материалдарын чижек…
Медээлер

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглериниң ПЛАНЫ

Информация чырыдыышкынныг хемчеглер «Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – январь 29-тан февраль 29-ка чедир, Национал музей. Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар, викториналар: – «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» номнар делгелгези; – Шагаа…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню