Медээлер

«Тывамедиабөлүк» парлалга бажыңы — «Тыва-Экспо-2022» делгелгениң киржикчизи

«Шын», «Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш», «Тувинская правда» солуннарның үндүрүлгелери, солуннар чагыдылгазының дугайында акция, «Тува 24» телеканалдың, «Звезда-Кызыл» радиостанцияның ажыл чорудулгалары —…
Медээлер

«Чурагай хүнү» деп ниити билигниң төлевилели бо чайын ажылдап эгелээр

Россияның Чурагайлыг сайзырал, харылзаа болгаш массалыг харылзажылга яамызы, Россияның Чырыдыышкын яамызы, «Чурагайлыг экономика» АКН болгаш информастыг технологиялар хүрээлеңинде кол российжи…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню