КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

ДӨРТ РЕЖИССЁРНУҢ ДӨРТ ШИИЗИ

Чаа театр сезонунда республиканың культурлуг амыдыралында улуг ужур-уткалыг чаартылга – Тываның Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының удуртулгазының солушканы болган. Ооң директорунуң хүлээлгезин күүседири-биле ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызының дужаалы ёзугаар РФ-тиң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, ТР-ниң улустуң чурукчузу, “Моолдуң культуразының хүндүлүг ажылдакчызы” медальдың эдилекчизи Начын Кара-оолович Шалыкты томуйлаан. Кол режиссёрунга Тываның алдарлыг артизи Сайдаш Бегзиевич Монгуш томуйлаткан. Ол ышкаш режиссерлар бөлүү база чаартынган. Оларга Тываның алдарлыг артистери Орлан Октяевич Монгуш, Леонид Ондарович Каң-оол, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы Альберт Кирович Хомушку хамааржыр.

Медээлер

ШКОЛАЧЫЛАРГА КАДЫКШЫЛ ДНЕВНИГИ

Чеди хонук карантин адакталган. Ноябрь 8-те бүгү республика, биеэги дег, ажыл-амыдыралын уламчылаар.

Тываныӊ эрге-чагыргазы бүгүдеге QR-код чурумун чарлаан. Улуг-даа, бичии-даа кижилер дөгере ол чурумну сагыыр. Шупту албан черлери, садыглар ажылдаар. Хоорай автобустары пассажирлерни аргыштырып эгелээр. Хөй улус чыглыр хемчеглерде — найыр-дой, куда, төрүттүнген хүн байырлалдарында кызыгаарлаашкын хевээр.

Медээлер

Кызылдың хүндүлүг хамаатызы Монгуш Байыр-оолдуң чүрээ сокпастай берген

Үр эвес аараанының соонда, 83 харлыында философия эртемнериниң кандидады, Кызыл хоорайның хүндүлүг хамаатызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы Монгуш Сендажиевич Байыр-оол мөчээн.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню