Медээлер

Тываның полициязында интернет таварыштыр барааннар чагыдары-биле холбашкан мөлчүкчү хөделиишкиннерниң ээлчеглиг барымдаазы бүрүткеттинген

Россияның ИХЯ-ның Кызыл  хоорайда эргелелиниң дежурный кезээнче ноябрь 14-те 36 харлыг тус черниң чурттакчызы почта салбырынга ооң алганы посылкада интернет-садыгдан…
ЧОГААЛДАР

ЧОГААЛЧЫНЫҢ ЧЫРЫК АДЫНГА

Көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы, шиичи Чылгычы Чимит-Доржуевич ОНДАР ноябрь 16-да 65 харлаар турган ийик. Ол хөгжүм-шии театрының артизинден эгелээш (1978-1983),…
КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫСоциал адыр

Тываның солуннары электроннуг хевирде

Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг­ Национал библиотеказы үе-шагның хɵг­жүл­дезиниң аайы-биле Тываның биб­лио­тека­лар ассоциациязы-биле кады 2019 чылда Россияның Президентизиниң гран­тыларының фондузундан…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню