Медээлер

Тываның школачыларынга — планшет

                 Тывага өөредилге талазы-биле национал программаны боттандырарынга Lenovo компаниязы дузалашкан.         Бүгү делегей коронавирустуң салдары-биле чаңчылчаан амыдыралын хенертен өскертир ужурга…
Медээлер

АРЫГ-СИЛИГ — КАДЫК БОЛУРУНУҢ ДЕМДЭЭ

Грипп биле коронавирус инфек­цияз­ыныӊ вирузу кижиниӊ ты­ныышкын органнарыныӊ аӊгы-аӊгы чадаларлыг аарыын тывылдырар. Аарыгның демдектери сезон үезиниӊ бөдүүн грипп аарыыныӊ демдээ-биле…
Медээлер

Хөгжүлдеже бурунгаар базым

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының хемчеглерин акшаландырар чурумну РФ-тиң Чазаа бадылаан.     Ук программаның ачызында Тывага 3 800 чаа ажылчын олуттарны…
Медээлер

Үерниң уржуктары

Республиканың Баштыңы: «Кандыг-даа берге байдалда шупту дем-күштүг бис! Чаңгыс чер-чурттугларывысты берге байдалда кагбас бис!»Тываның Чазаа үер халавының уржукатрындан когараан черлерге…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню