Медээлер

Тывада Шагааның бүдүү айы чоруп турар

 Тываның Камбы-Лама эргелелиниң санааны езугаар тыва чон Чаа чылды — Шагаа хүнүн февральдың 1-ден 2 дүнезинче уткуп, байырлаар. Ынчангаш ыдыктыг Шагааны демдеглээринге белеткелдиң бүдүү айы Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында-ла эгелээн.

Медээлер

ШАГАА ТАВАРЫШТЫР ВИДЕОБАЙЫРНЫ ЧЕДИРИП БОЛУР

Тыва Республиканың Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел тываларның кайда чурттап чоруурундан хамаарылга чокка, чонун эвилелдеп, тыва езу-чаңчылдарны кадагалап арттырар, аныяк-өскен ортузунга ону нептередир сорулга-биле “Делегейде тываларның Шагаа-биле видео-байыр чедириишкиннери” деп төлевилелге киржирин чалап тур.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню