Политика

ДЕПУТАТ-БИЛЕ ЧУГАА

– Олег Доржулдаевич, кылып турар ажыл-ижи­ңерни номчукчуларга таныштырып көрүңе­рем?– Мен ийиги хуусаада депутат болуп ажылдап турар мен. Харыылап турар чер-девискээримге…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню