Социал адыр

Үлегерлиг өг-бүле

Тожу кожуунда онзагай өг-бүле чурттап чоруур. Урана биле Алексей Нурзаттар 6 ажы-төлдүг Ий сумузунуң аас-кежиктиг чурттакчылары. Улуг оглу Валерьян Тоора-Хем…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню