Медээлер

Бадыткал чок шын эвес медээлер

«Коронавирус» Тывада база тарап турар, хөй кыдаттарны Кызылдың болгаш кожууннарның улуг эмнелгелеринге тарадып чыттырар дээн-дир…» дишкен  дидир-дидир чон ортузунга дыргын…
Медээлер

Күштүг эрлер барнаул баар

Эрткен субботада, февраль 8-те, Иван Ярыгин аттыг спорт Ордузунга холушкак хевирниң спортчу маргылдаалары ММА-га Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню