Медээлер

Тере-Хөл кожуундан медээлер

Кыштаглаашкын хүр-менди Кожууннуң малчыннары агаар­-бойдус чылыг болганы-биле кыштаглаашкын менди эртип турарын демдеглеп турар. Эми, Балыктыг, Шынаа сумуларда хуу малчыннарның аалдарда…
Медээлер

«Бүзээлээшкин хлевин” чигеним

Ленинград хоорайның бүзээлелден хосталганының 76 чыл оюн таварыштыр акцияны көргеш, ол хоорайга 1967 чылда чораанымны сактып, бижиирин оралдаштым. Оон бээр…
Медээлер

Бадыткал чок шын эвес медээлер

«Коронавирус» Тывада база тарап турар, хөй кыдаттарны Кызылдың болгаш кожууннарның улуг эмнелгелеринге тарадып чыттырар дээн-дир…» дишкен  дидир-дидир чон ортузунга дыргын…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню