МедээлерЭкономика болгаш көдээ ажыл-агый

«Шын» солун ыдыктыг Бай-Тайганың малчыннарынга четкен

Кыштаглаашкын-2020 Бай-Тайга кожуунда кыштаглаашкынның байдалын со­нуургап четтим. Ниитизи-биле кыштаглаашкын эки эртип турар. Кожуунда 289 малчын турлаг, 132702 шээр, 13397 бода,…
Медээлер

Тайып ужар, даянып турар

«Чаа сорук» губернатор төлевилели Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2020 чылда республикага ажыл-херектерниң байдалының болгаш иштики…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню