Медээлер

БОДУН АЖЫЛГЫР УДУРТУКЧУ КЫЛДЫР КӨРГҮСТҮ

ТР-ниң садыг-саарылга палатазының президентизи Аяс МӨҢГЕ:
— Владислав Ховалыг кыска үе иштинде бодун ажылгыр удуртукчу кылдыр көргүстү. Ооң кылган ажылын үнелеп, аңаа бүзүрээш, дем-биле соңгуп алдывыс. ТР-ниң Баштыңының албан-дужаалын хүлээнген байырлыг дүжүлге, езу-чаңчылын шупту кады көрдүвүс. Эң хөй соңгукчунуң үнүн ап, тиилеп үнгеш, бөгүн ажылдап эгелей бергени бо.

Медээлер

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТАЙЫЛБЫР

Айтырыг-харыы – «Тыва Республиканың девискээринге бедик белеткелдиг чурумну тургузар айтырыглар талазы-биле ТР-ниң Баштыңының чамдык Чарлыктарынга өскерилгелер киирериниң дугайында» 363 дугаарлыг…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню